ISO Certifiering

Processen att ISO Certifiera sitt företag kan ibland kännas krånglig och ibland räcker inte resurserna till. Vi på ProCert hjälper er gärna igenom processen och samtidigt som vi stärker upp egna organisationen. Som kund hos oss hjälper vi er igenom hela certifieringsprocessen, allt utifrån era behov och förutsättningar!

Varför ISO Certifiering?

Nyttan med att ha ett ledningssystem enligt ISO 14001 och 9001 är många. Verksamheten får bland annat bättre styrning på:

  • Sin egen verksamhet och intressenters förväntningar och krav
  • Sina processer och rutiner
  • Metoder för ständiga förbättringar
  • Ökad lönsamhet då brister upptäcks i tid och arbetas bort

Hur får mitt företag en ISO Certifiering?

Efter att upprättat och implementerat ett ledningssystem enligt berörd/-a standarder behöver ett ackrediterat certifieringsorgan komma ut och göra en tredjepartsrevision med godkänt resultat. När certifieringsorganet kan verifiera överensstämmelse med kraven i standarden som ni valt att ISO certifiera er mot så får ni ett certifikat som bevis på detta.

Vad är ISO 14001?

Standarder enligt ISO 14001 berör miljöledning och kan införas av företag i varierande storlekar, verksamma inom olika branscher. Miljöledningssystemet integreras sedan i verksamheten och ger i sin tur många fördelar, både för er och för miljön. Våra ISO-konsulter hjälper er med ISO 14001 certifiering!

Vad är ISO 9001?

Standarder enligt ISO 9001 berör kvalitetsledning och kan införas av både stora och små företag. Standarden baseras på det kontinuerliga arbetet och förbättringen inom sju huvudområden. Dessa är kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, ständig förbättring, faktabaserade beslut samt relationshantering. Våra ISO-konsulter hjälper er med certifiering enligt ISO 9001.

Vill ni veta mer om ISO Certifiering tveka inte att höra av er idag!