ISO Certifiering

Processen att ISO Certifiera sitt företag kan ibland kännas krånglig och ibland räcker inte resurserna till. Vi på ProCert hjälper er gärna igenom processen och samtidigt som vi stärker upp egna organisationen.

Varför ISO Certifiering?

Nyttan med att ha ett ledningssystem enligt ISO 14001 och 9001 är flera, bl.a. får verksamheten bättre styrning på:

  • Sin egen verksamhet och intressenters förväntningar och krav
  • Sina processer och rutiner
  • Metod för ständiga förbättringar
  • Ökad lönsamhet då brister upptäcks och arbetas bort

Hur får mitt företag en ISO Certifiering?

Efter att upprättat och implementerat ett ledningssystem enligt berörd/-a standarder behöver ett ackrediterat certifieringsorgan komma ut och göra en tredjepartsrevision med godkänt resultat. När certifieringsorganet kan verifiera överensstämmelse med kraven i standarden som ni valt att ISO certifiera er mot så får ni ett certifikat som bevis på detta.

Vill ni veta mer om ISO Certifiering tveka inte att höra av er idag!