Miljö- och kvalitetsansvarig

Behöver ni på ett kostnadseffektivt sätt stärka upp egna organisationen?
Vi på ProCert kan agera som stöd till företagets egna kvalitets- och/eller miljöansvariga eller behöver ni på ett kostnadseffektivt sätt stärka upp egna organisationen.
Fokus blir att förbättra den nuvarande verksamheten så att de uppfyller de krav som ställs vid en certifiering.

Som miljö- och/eller kvalitetsansvarig kan vi hjälpa er att bygga upp, implementera samt leda arbetet med införande av ledningssystem.

Ibland behovs det bara extra resurser och då är vi gärna behjälpliga vid bl.a.:

  • Information och utbildning till personal
  • Miljöutredningar
  • Lagbevakning
  • Omvärldsanalyser
  • Riskanalyser
  • Analyser och mätning kring ledningssystemets effektivitet och resultat